top of page
PLAKAT_PCYF_KOSMOS.jpg

W roku 2020 Dom Kultury w Rajgrodzie otrzymał grant w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse  w wysokości 38 158 zł. Projekt ,,Młodzież bez konserwantów" prowadzony przez rajgrodzką młodzież, pod pieczą koordynatorki Joanny Miliszewskiej, obejmuje takie działania jak: warsztaty zielarskie, renowacji mebli,tworzenia grafitti. W ramach projektu będą odbywać się liczne spotkania integracyjne, żagle, 3 dniowa wycieczka do Wrocławia. Finalnym produktem projektu będzie powstanie klubu młodzieżowego przy Domu Kultury w Rajgrodzie. Projekt trwa od września 2020 rok do października 2021 roku. 

kmg3.png

Dom Kultury w Rajgrodzie otrzymał grant w projekcie Małe Granty Programu Równać Szansę na kwotę 8 500zł.  Projekt

,,Zapadamy w pamięć" rajgrodzkiej młodzieży będzie realizowany do końca stycznia 2022. Działaniami projektowymi będą m. in spotkania integracyjne, wyciaczka edukacyjna, w ramach projektu powstanie wydawnictwo oraz strefa reklreacyjna przy Domu Kultury w Rajgrodzie. 

dni rajgrodu-01 (2021-07-07T10.30.52 1).png

Dni Rajgrodu 2021 współfinansowane zostaną  z  projektu ,,Podniesienie atrakcyjności turystycznej i regionalnej Gminy Rajgród” ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach
Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialne”', objętego
Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
Kwota całego projektu wynosi 183 788,00 zł.

bottom of page